Hoe werkt het?

In de voorbereiding van een behandeling met aligners wordt eerst een zogenaamde “digitale set-up” (opstelling) gemaakt van het beoogde resultaat, vaak meerdere in kleine stapjes.
De tandverplaatsing wordt zo digitaal (virtueel) nagebootst. Voor elk stapje wordt een vacuüm hoesje gemaakt. De patiënt krijgt een serie hoesjes en gaat deze verwisselen in overleg met de orthodontist tijdens de controles. Elk hoesje duwt de tanden een stukje verder in de goede richting.

Kleine correcties

Momenteel vinden wij aligners geschikt voor kleine correcties. De ervaringen daarmee zijn heel positief, vooral vanwege de onzichtbaarheid ervan.
Vaak zijn de materiaalkosten doorslaggevend voor de keuze tussen brackets en aligners.

Afsprakenschema

  • maken van digitale gebitsscan en mond- en portretfoto’s,  verzending naar tandtechnisch laboratorium
  • plaatsen van de aligners, vaak plaatsen we kleine bolletjes lijm op de tanden om de aligners meer houvast te geven.
  • elke 6 weken controle
Confidental Infomation