Voorbeelden van afwijkingen zijn:

  • ruimtegebrek of doorbraakstoornissen van tanden en kiezen
  • grote horizontale overbeet
  • grote verticale overbeet (diepe beet)
  • onvoldoende groei van de onderkaak

Afwijkingen in het tand-kaakstelsel kunnen verschillende gevolgen hebben, afhankelijk van de soort afwijking.

Voorbeelden van deze gevolgen zijn:

  • verstoorde functie
  • tandheelkundige problemen
  • esthetische afwijkingen

In overleg met de patiënt wordt tijdens het eerste consult de orthodontische afwijking en de behandelingsnoodzaak besproken. De motivatie van de patiënt is daarbij erg belangrijk. Naderhand wordt een uitgebreid onderzoek verricht, waarna de diagnose en plan van behandeling worden uitgelegd. De behandelingen duren meestal 2 tot 2½ jaar, waarna een lange periode van vasthouden van het resultaat met een nachtbeugel volgt.

Samenwerking

Soms zijn afwijkingen zodanig complex dat het nodig is om de behandeling samen met andere behandelaars uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan de kaakchirurg en de prothetisch tandarts. Wij werken voor dit soort behandelingen onder andere samen met de afdeling voor Bijzondere Tandheelkunde van het Medisch Centrum Alkmaar, de kaakchirurgen van het Medisch Centrum Alkmaar en MKA Kennemer en Meer te Haarlem.

Confidental Infomation