Als sprake is van een grote horizontale overbeet ligt de onderkaak vaak te ver naar achteren.
Het is dan voor de orthodontist onmogelijk om met alleen een beugel een resultaat te bereiken zonder geweld te doen aan het uiterlijk van het gelaat of risico’s voor het gebit te vermijden.
Correctie van de stand van de beide kaken vormt een heel belangrijk onderdeel voor een goede oplossing van de orthodontische afwijking. In onze filosofie wordt gestreefd neer subtiele veranderingen die leiden tot een goed passende stabiele gebitssituatie in combinatie met verbetering van esthetiek van het aangezicht.

Voorbereiding op de behandeling

Meestal is tijdens het eerste gesprek al duidelijk of een kaakoperatie nodig is. Uiteindelijk wordt een dergelijk voorstel pas definitief na uitgebreid onderzoek en de bespreking ervan met de patiënt. Daarna volgt een verwijzing voor een consult bij de kaakchirurg. Zodra de orthodontist en de kaakchirurg als leden van het team overeenstemming hebben over het behandelplan en de soort operatie, kan de patiënt na uitvoerig te zijn voorgelicht al dan niet akkoord gaan.

Vergoeding

Meestal wordt ook overleg gevoerd met de zorgverzekeraar over eventuele vergoeding uit de basisverzekering (medische indicatie). In sommige gevallen komen de kosten van de orthodontie voor rekening van de patiënt, de operatie wordt meestal wel vergoed.

Orthodontische voorbehandeling

Nadat de patiënt toestemming heeft gegeven voor de behandeling kan de orthodontische apparatuur worden geplaatst. In overleg met de kaakchirurg worden de tanden zo gecorrigeerd dat deze tijdens de operatie goed op elkaar passen. Deze orthodontische voorbehandeling duurt minimaal 1 jaar.

Chirurgische kaakcorrectie

Daarna wordt u opnieuw verwezen naar de kaakchirurg en wordt de operatie voorbereid. Dit gebeurt meestal door gebruik te maken van digitale planning. De kaakchirurg maakt een 3-D röntgenfoto (CBCT) waarbij de operatie wordt nagebootst en nauwkeurig wordt bepaald hoe de verplaatsingen moeten gebeuren.

De operatie gebeurt onder narcose en via de mond. Nadat de kaakdelen zijn losgemaakt en op de goede plaats zijn gezet worden zij gefixeerd met metalen plaatjes. Het is dus niet meer nodig om, zoals vroeger, 6-8 weken de kiezen op elkaar te hebben na de operatie. De kaakchirurg plaatst ook eventuele elastiekjes om het geheel extra steun te geven.

Meestal kan de patiënt na 1 nacht weer naar huis. Het herstel neemt 1 tot 2 weken in beslag, het duurt meestel enkele maanden voordat tong, wangen en lopen gewend zijn aan de nieuwe situatie. Eventuele pijnklachten kunnen goed worden bestreden, evenals de zwelling. De kin kan de eerste tijd wat doof aanvoelen.

Orthodontische vervolgbehandeling

6-8 weken na de operatie kan de orthodontist beginnen met de orthodontische vervolgbehandeling. Het duurt meestel nog minimaal een half jaar om de tanden en kiezen zodanig op elkaar te laten passen dat er een zo stabiel mogelijk resultaat is bereikt.

Afsprakenschema

  • eerste consult orthodontist
  • uitgebreid onderzoek (röntgenfoto’s, lichtfoto’s, gebitsafdrukken)
  • bespreken voorlopig behandelingsplan
  • verwijzing naar kaakchirurg, definitief plan, daarna machtigingsaanvraag zorgverzekeraar
  • na toestemming patiënt start de orthodontische voorbehandeling
  • na de orthodontische voorbehandeling volgt de kaakoperatie gevolgd door de orthodontische nabehandeling.
Confidental Infomation