Opstart behandelingen na de lockdown.

In de eerste fase van de opstart worden allereerst onze patiënten die al in behandeling zijn gezien. Plaatsen van nieuwe beugels, plakken van spalken en losse brackets en verwijderen van vaste beugels wordt nog even uitgesteld vanwege het extra besmettingsrisico.

Het is van het grootste belang om voldoende afstand te houden tussen de patiënten, daarom zal een beperkt aantal stoelen in gebruik zijn om het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is te beperken. Mogelijk zal een aantal vrijdagen worden ingepland.

De eerste vervolgafspraak na de lockdown.

De patiënt wordt telefonisch of schriftelijk benaderd en tevoren geïnformeerd over de nieuwe regels. Bezoekers mogen de praktijk slechts betreden indien geen sprake is van koorts of luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid of neusverkoudheid) en zij de afgelopen veertien dagen niet in contact zijn geweest met een besmet persoon. In overige gevallen wordt de behandeling uitgesteld. Bij zeer ernstige klachten kunnen patiënten met of verdacht op Corona worden verwezen naar een Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Maximaal 1 begeleider per patiënt, deze kan in het trappenhuis plaatsnemen. De bezoekers wc en de poetsruimte zijn afgesloten. 

Maatregelen ter bescherming.

De 1,5 meter afstand regel wordt strikt gehanteerd, er zijn waarschuwingsstickers en belijningen aangebracht. De orthodontisten en assistentes zullen de beschermingsmaatregelen toepassen zoals geadviseerd in de Leidraad Mondzorg Corona. Zij zullen o.a. een gezichtsmasker dragen.

De balie is afgeschermd met perspex spatschermen. De aanmeld-/afspraakzuilen zijn buiten werking gesteld. De zitplaatsen in de wachtkamer zijn gemarkeerd met tape. Er is geen wachtkamerlectuur aanwezig. De bezoekers wc en de poetsruimte zijn afgesloten. De patiënten desinfecteren bij binnenkomst hun handen en raken vervolgens niets aan. Het gebruik van aerosolen tijdens de behandeling wordt vermeden.

Verblijf patiënten in de praktijk.

  • De patiënt neemt enkele minuten voorafgaand aan de afspraak plaats in het trappenhuis.
  • De patiënt wordt opgehaald door de assistente.
  • Na binnenkomst in de wachtruimte worden vragen gesteld over de gezondheid en wordt de lichaamstemperatuur (op afstand) gemeten. Voorlopig kunnen alleen personen zonder symptomen, verhoogde kans op infectie of zonder verhoogde kans op een ernstig beloop van Corona worden toegelaten in de behandelruimte.
  • Alle bezoekers desinfecteren hun handen en raken vervolgens niets aan (deurkrukken, stoelen, tafeloppervlakken etc.). De handen blijven gevouwen tijdens het gehele bezoek in de praktijk.
  • In sommige gevallen moet de patiënt spoelen met 1% waterstofperoxideoplossing als toch sprake is van mogelijke aerosolvorming.
  • Na de behandeling wordt de patiënt door een assistente begeleid naar de uitgang van de praktijk.
Confidental Infomation